Accessibility Tools

ศาลจังหวัดชัยนาท
Chainat Provincial Court
ข่าวประชาสัมพันธ์

  

 

ชื่อห้อง คลิกที่รูปเพื่อเข้าห้อง สแกน Qr-code เพื่อเข้าห้อง คลิก URL เพื่อเข้าห้อง

ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ 

https://meet.google.com/yws-xses-vgd

 

 

image
เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ นายสมบูรณ์ ไวยนฤนาท ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดชัยนาท ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างเหมาบริการศาลจังหวัดชัยนาท มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ นางสาวจันทรภรณ์ ลบเมฆ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดชัยนาท นายศิริวัฒน์ เกียรติเฉลิมคุณ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ นายมานะ เต็มเปี่ยม นิติกรชำนาญการพิเศษ นางสาวรัตนาภรณ์ สัมฤทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นางสาวสุรีรัตน์ พรมสี เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน ย้ายไปรับราชการที่ศาลอื่น ณ ห้องประชุม อาคารศาลจังหวัดชัยนาท.
image
image
image

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image