ศาลจังหวัดชัยนาท
Chainat Provincial Court

ข่าวประชาสัมพันธ์
  

 

  

 

ห้องที่ ชื่อห้อง คลิกที่รูปเพื่อเข้าห้อง หรือ คลิก URL สำหรับเข้าห้อง
1 ห้องฝากขังผ่านจอภาพ https://meet.google.com/oas-eykb-dna
2 ห้องพิจารณาคดีที่ 2 https://meet.google.com/dut-ckgm-ynt
3 ห้องพิจารณาคดีที่ 3 https://meet.google.com/vuh-mmyw-abn
4 ห้องพิจารณาคดีที่ 4 https://meet.google.com/ngg-egug-yye
5 ห้องพิจารณาคดีที่ 5 https://meet.google.com/uhn-qvgn-kpc
6 ห้องไกล่เกลี่ย https://meet.google.com/djt-kbmh-qbb
7 ห้องศูนย์นัดความ https://meet.google.com/qtu-aunm-zia

 

 

image
เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ นายสมบูรณ์ ไวยนฤนาท ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดชัยนาท ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างเหมาบริการศาลจังหวัดชัยนาท มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ นางสาวจันทรภรณ์ ลบเมฆ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดชัยนาท นายศิริวัฒน์ เกียรติเฉลิมคุณ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ นายมานะ เต็มเปี่ยม นิติกรชำนาญการพิเศษ นางสาวรัตนาภรณ์ สัมฤทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นางสาวสุรีรัตน์ พรมสี เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน ย้ายไปรับราชการที่ศาลอื่น ณ ห้องประชุม อาคารศาลจังหวัดชัยนาท.
image
image
image

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image